ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ม.ค.65

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่
วันที่: 1 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference)  โดยมีนางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน 

กิจกรรมอื่น ๆ