ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

พ.ค.65

กิจกรรมขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่
วันที่: 1 พ.ค. 65
สถานที่: ณ ชุมชนบ้านแป้นโป่งชัย เทศบาลตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ/กองส่งเสริมและเผยแพร่

กิจกรรมขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่

กิจกรรมขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่

ลงพื้นที่ขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ชุมชนบ้านแป้นโป่งชัย เทศบาลตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กิจกรรมอื่น ๆ