ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

10

พ.ค.65

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ทสม. กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน
วันที่: 10 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65
สถานที่: จังหวัดอุดรธานี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2298-6549 ต่อ 1303

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ทสม. กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ทสม. กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน

1. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. การระดมความคิดเห็น

กิจกรรมอื่น ๆ