ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

พ.ค.65

กิจกรรมขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่
วันที่: 11 พ.ค. 65
สถานที่: ณ ชุมชนบ้านตลาดกล้วย เทศบาลตำบลวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ/กองส่งเสริมและเผยแพร่ โทร. 0-2298-5608

กิจกรรมขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่

กิจกรรมขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่

ลงพื้นที่ขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ชุมชนบ้านตลาดกล้วย เทศบาลตำบลวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมอื่น ๆ