ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

18

พ.ค.65

กิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ ACE Youth Camp 2022
วันที่: 18 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65
สถานที่: สวนนงนุชพัทยา ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการและประสานข้อมูล/กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โทร. 0-2298-5508

กิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ ACE Youth Camp 2022

กิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ ACE Youth Camp 2022

อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ