ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

พ.ค.65

หลักสูตร ผู้นำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง วิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่: 19 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65
สถานที่: บริษัท นภากรีนเอิร์ท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ/กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2577-7084-5

หลักสูตร ผู้นำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง วิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตร ผู้นำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง วิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ