ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

25

พ.ค.65

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. กลุ่มจังหวัดภาคใต้
วันที่: 25 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65
สถานที่: จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2298-6549 ต่อ 1303

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. กลุ่มจังหวัดภาคใต้

1. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. การระดมความคิดเห็น

กิจกรรมอื่น ๆ