ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

25

พ.ค.65

หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่: 25 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ/กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2577-7084-5

หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ