ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

02

มิ.ย.65

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืช" ครั้งที่ 1
วันที่: 2 มิ.ย. 65
สถานที่: อบต.บางช้าง จังหวัดนครปฐม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการ มีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชน โทร.0-2298-5652 ต่อ 1753

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืช" ครั้งที่ 1

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืช" ครั้งที่ 1

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ