ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

09

มิ.ย.65

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืช" ครั้งที่ 2
วันที่: 9 มิ.ย. 65
สถานที่: เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการ มีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชน โทร.0-2298-5652 ต่อ 1753

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืช" ครั้งที่ 2

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืช" ครั้งที่ 2

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ