ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

14

มิ.ย.65

ประชุมขับเคลื่อน BCG ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
วันที่: 14 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65
สถานที่: ท่าเทียบเรือ ปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โทร. 0-2298-5358 ต่อ 1743

ประชุมขับเคลื่อน BCG ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

ประชุมขับเคลื่อน BCG ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ