ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

22

มิ.ย.65

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย (ออนไลน์)
วันที่: 22 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร 0-2298-5629

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย (ออนไลน์)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย (ออนไลน์)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมอื่น ๆ