ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

มิ.ย.65

การประชุมผลการประเมินเบื้องต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด
วันที่: 23 มิ.ย. 65
สถานที่: ร้านอาหารฮาสานะห์ จังหวัดยะลา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการ มีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชน โทร.0-2298-5652 ต่อ 1753

การประชุมผลการประเมินเบื้องต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด

การประชุมผลการประเมินเบื้องต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ