ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

28

มิ.ย.65

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนข้อปฏิบัติงาน (AAR) และพัฒนากลไกความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่: 28 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65
สถานที่: จังหวัดน่าน
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2298-6549 ต่อ 1303

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนข้อปฏิบัติงาน (AAR) และพัฒนากลไกความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนข้อปฏิบัติงาน (AAR) และพัฒนากลไกความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ

1. การถอดบทเรียนการทำงาน

2. การภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. เวทีระดมความคิดเห็นและขับเคลื่อนการทำงาน

4. กิจกรรมรวมพลคนสู้ฝุ่นและตลาดนัดสีเขียว

กิจกรรมอื่น ๆ