ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

20

ก.ค.65

หลักสูตร การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่: 20 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
สถานที่: ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม/กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2577-7084-5

หลักสูตร การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ