ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

21

ก.ค.65

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน
วันที่: 21 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
สถานที่: ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2577-7084-5

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน

อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ