ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

26

ก.ค.65

โครงการอบรม ทสม. น้อย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ภาคเหนือ)
วันที่: 26 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
สถานที่: อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2298-6549 ต่อ 1303

โครงการอบรม ทสม. น้อย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ภาคเหนือ)

โครงการอบรม ทสม. น้อย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ภาคเหนือ)

1. การอบรม บรรยายให้ความรู้

2. ลงมือปฏิบัติตามฐานเรียนรู้

กิจกรรมอื่น ๆ