Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

25

ธ.ค.60

งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
วันที่: 25 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
สถานที่: สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแก่นพัฒนา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

งานหนาวนี้ที่เมืองแกน

งานหนาวนี้ที่เมืองแกน

รูปแบบกิจกรรม


  • ขบวนพาเหรด เกษตรเมืองแก่น
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
  • ชมความสวยงามดอกคอสมอส (คำแผ้แหล้)

กิจกรรมอื่น ๆ