Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

12

ธ.ค.60

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
วันที่: 12 ธ.ค. 60
สถานที่: โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ เดินชมฐานเรียนรู้ จำนวน 13 ฐาน

กิจกรรมอื่น ๆ