Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

20

ธ.ค.60

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างเครือข่ายจังหวัดสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 1 จังหวัดระยอง
วันที่: 20 ธ.ค. 60 - 21 ธ.ค. 60
สถานที่: จังหวัดระยอง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างเครือข่ายจังหวัดสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 1 จังหวัดระยอง

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างเครือข่ายจังหวัดสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 1 จังหวัดระยอง

ประชุม/แลกเปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสภ. ทสจ.

กิจกรรมอื่น ๆ