Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

29

ม.ค.61

ลงพื้นที่ ประเมิน - ติดตามโครงการมหิงสาสายสืบ 2560 ครั้งที่ 4
วันที่: 29 ม.ค. 61 - 2 ก.พ. 61
สถานที่: จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่ ประเมิน - ติดตามโครงการมหิงสาสายสืบ 2560 ครั้งที่ 4

ลงพื้นที่ ประเมิน - ติดตามโครงการมหิงสาสายสืบ 2560 ครั้งที่ 4

ติดตาม และประเมินผลโครงการ

กิจกรรมอื่น ๆ