Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

29

มี.ค.61

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
วันที่: 29 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
สถานที่: อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

ร่วมจัดนิทรรศการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการให้บริการประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

กิจกรรมอื่น ๆ