Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

02

พ.ค.61

จัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงแกนนำโครงการมหิงสาสายสืบ (รุ่นที่ 3)
วันที่: 2 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 61
สถานที่: จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงแกนนำโครงการมหิงสาสายสืบ (รุ่นที่ 3)

จัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงแกนนำโครงการมหิงสาสายสืบ (รุ่นที่ 3)

ฝึกอบรม

กิจกรรมอื่น ๆ