Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

14

พ.ค.61

ประชุมฯ พัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ครั้งที่ 2
วันที่: 14 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61
สถานที่: เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมฯ พัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ครั้งที่ 2

ประชุมฯ พัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ครั้งที่ 2

ประชุม แลกเปลี่ยน

กิจกรรมอื่น ๆ