Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

07

พ.ค.61

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการจัดการขยะในสถาบันการศึกษาและชุมชน"
วันที่: 7 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61
สถานที่: โรงแรม AVANI Khon Kaen Hotel And Convention จังหวัดขอนแก่น
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการจัดการขยะในสถาบันการศึกษาและชุมชน"

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการจัดการขยะในสถาบันการศึกษาและชุมชน"

วิทยากร

กิจกรรมอื่น ๆ