ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
รัฐมนตรีฯ วราวุธ จับมือ สมาพันธรัฐสวิส ลงนามข้อตกลงถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตร่วมกันเป็นคู่แรกของโลก

รัฐมนตรีฯ วราวุธ จับมือ สมาพันธรัฐสวิส ลงนามข้อตกลงถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตร่วมกันเป็นคู่แรกของโลก

รัฐมนตรีฯ วราวุธ จับมือ สมาพันธรัฐสวิส ลงนามข้อตกลงถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตร่วมกันเป็นคู่แรกของโลก

24 มิ.ย. 65
ที่ปรึกษา รมว.ทส. ถกปัญหาแนวเขตอุทยานฯ พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ถกปัญหาแนวเขตอุทยานฯ พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ถกปัญหาแนวเขตอุทยานฯ พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

24 มิ.ย. 65
ปลัด ทส. เน้นย้ำ การจัดประชุม TCAC ต้องมีความทันสมัย มุ่งสร้างความร่วมมือสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ปลัด ทส. เน้นย้ำ การจัดประชุม TCAC ต้องมีความทันสมัย มุ่งสร้างความร่วมมือสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ปลัด ทส. เน้นย้ำ การจัดประชุม TCAC ต้องมีความทันสมัย มุ่งสร้างความร่วมมือสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

20 มิ.ย. 65

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 24 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) และ(นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ตรวจราชการตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) และ(นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ตรวจราชการตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ และนายจิระศักดิ์..

24 มิ.ย. 65
วันที่ 22 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ตรวจราชการตามภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ตรวจราชการตามภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ตรวจราชการตามภา..

22 มิ.ย. 65
วันที่ 20 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนาหัวข้อ"การบูรณาการการทำงานระหว่างผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการกรม " ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

วันที่ 20 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนาหัวข้อ"การบูรณาการการทำงานระหว่างผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการกรม " ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

วันที่ 20 มิ.ย.65 ผต.ทส. นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต ร่วมเป็นวิทยากร ในการ..

20 มิ.ย. 65
วันที่ 20 มิ.ย. 65 คณะ ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) และ(นายกุศล โชติรัตน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขยับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 20 มิ.ย. 65 คณะ ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) และ(นายกุศล โชติรัตน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขยับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 20 มิ.ย.65 คณะ ผต.ทส. และเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ เข้าร่วมกิจก..

20 มิ.ย. 65
วันที่ 18 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายกุศล​ โชติรัตน์) เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่​ 4 (ประจวบคีรีขันธ์​ เพชรบุรี​ สมุทรสงครามสมุทรสาคร)​

วันที่ 18 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายกุศล​ โชติรัตน์) เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่​ 4 (ประจวบคีรีขันธ์​ เพชรบุรี​ สมุทรสงครามสมุทรสาคร)​

วันที่ 18 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายกุศล​ โชติรัตน์) เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจต..

18 มิ.ย. 65
วันที่ 17 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 14 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 14 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ตรวจราชการตามแผนกา..

17 มิ.ย. 65

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

กิจกรรมจิตอาสา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม