ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ทส. เร่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อแก้ไขผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม มุ่งสร้างความสมดุลและยั่งยืน “สัตว์อยู่ได้ พี่น้องชาวประมงอยู่ได้”

ทส. เร่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อแก้ไขผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม มุ่งสร้างความสมดุลและยั่งยืน “สัตว์อยู่ได้ พี่น้องชาวประมงอยู่ได้”

ทส. เร่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อแก้ไขผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม มุ่งสร้างความสมดุลและยั่งยืน “สัตว์อยู่ได้ พี่น้องชาวประมงอยู่ได้”

20 ก.ย. 64
ปลัดฯ “จตุพร” ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง วาระพิเศษร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการที่ครบเกษียณอายุราชการในปี 2564

ปลัดฯ “จตุพร” ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง วาระพิเศษร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการที่ครบเกษียณอายุราชการในปี 2564

ปลัดฯ “จตุพร” ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง วาระพิเศษร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการที่ครบเกษียณอายุราชการในปี 2564

20 ก.ย. 64
ทส. ปลื้ม  2 ปี  BEDO ดึงการมีส่วนร่วม  บนฐานรากของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  กู้วิกฤติเศรษฐกิจ

ทส. ปลื้ม 2 ปี BEDO ดึงการมีส่วนร่วม บนฐานรากของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น กู้วิกฤติเศรษฐกิจ

ทส. ปลื้ม 2 ปี BEDO ดึงการมีส่วนร่วม บนฐานรากของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น กู้วิกฤติเศรษฐกิจ

17 ก.ย. 64

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 14 ก.ย. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 14 ก.ย. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

14 ก.ย. 64
วันที่ 9 ก.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 10 (จ.หนองคาย) ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 9 ก.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 10 (จ.หนองคาย) ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 09.30 น.เขตตรวจราชการที่ 10 (จังหวัดหนองคาย)

9 ก.ย. 64
วันที่ 7 ก.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 (จ.พะเยา) ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 7 ก.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 (จ.พะเยา) ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 09.30 น.เขตตรวจราชการที่ 16 (จังหวัดพะเยา)

7 ก.ย. 64
วันที่ 6 ก.ย. 64 ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 9 (จ.ปราจีนบุรีและจ.สระแก้ว) ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 6 ก.ย. 64 ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 9 (จ.ปราจีนบุรีและจ.สระแก้ว) ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 13.30 - 16.00 น.เขตตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสร..

7 ก.ย. 64
วันที่ 3 ก.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 2 (จ.นครปฐม) ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 3 ก.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 2 (จ.นครปฐม) ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 09.30 น.เขตตรวจที่ 2 (จังหวัดนครปฐม)

3 ก.ย. 64
วันที่ 3 ก.ย 64 ผต.ทส. (นายจงคล้าย วรพงศธร) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 15 (จ.เชียงใหม่) ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 3 ก.ย 64 ผต.ทส. (นายจงคล้าย วรพงศธร) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 15 (จ.เชียงใหม่) ผ่านระบบ Video Conference

เขตตรวจที่ 15 (จ.เชียงใหม่)

3 ก.ย. 64

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

EP.1 ♻️* 3R PODCAST : ส่องทิศทางก้าวต่อไปใน "การจัดการขยะ" ของประเทศไทย กับนโยบายน้องใหม่ Bio Circular Green Economy