ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ทส.-กฟผ.- GIZ ฉลอง 2 ปีแห่งความสำเร็จ กองทุน RAC NAMA Fund ผลักดัน แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่สีเขียว ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน

ทส.-กฟผ.- GIZ ฉลอง 2 ปีแห่งความสำเร็จ กองทุน RAC NAMA Fund ผลักดัน แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่สีเขียว ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน

ทส.-กฟผ.- GIZ ฉลอง 2 ปีแห่งความสำเร็จ กองทุน RAC NAMA Fund ผลักดัน แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่สีเขียว ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน

17 ก.พ. 63
ทส.รุกสร้างพื้นที่สีเขียวเมืองนนท์ ลดฝุ่น PM 2.5

ทส.รุกสร้างพื้นที่สีเขียวเมืองนนท์ ลดฝุ่น PM 2.5

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (101,010 นนทบุรี) พร้อมมอบพันธุ์กล้าไม้ และปลูกต้นไม้ร่วมกับนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารทส.

15 ก.พ. 63
วราวุธ มอบนโยบายแก่สำนักงานนโยบายและแผนฯ

วราวุธ มอบนโยบายแก่สำนักงานนโยบายและแผนฯ

วันนี้ (14 ก.พ. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

15 ก.พ. 63
วราวุธ! เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารราชการ ทส. ครั้งที่ 1/2563

วราวุธ! เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารราชการ ทส. ครั้งที่ 1/2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14 ก.พ. 63
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2563 แก่ สป.ทส. ในวาระขึ้นปีใหม่

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2563 แก่ สป.ทส. ในวาระขึ้นปีใหม่

วันนี้ (14 ก.พ. 63) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14 ก.พ. 63

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผต.ทส. ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผต.ทส. ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผต.ทส. ร่วมตรว..

15 ก.พ. 63
วันที่ 13 ก.พ. 2563 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการเขตตรวจราชการที่ 9 จ.ตราด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 13 ก.พ. 2563 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการเขตตรวจราชการที่ 9 จ.ตราด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 13 ก.พ. 2563 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ร่วมตรวจราชการแบบบูร..

14 ก.พ. 63
วันที่ 12 ก.พ. 2563 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ร่วมตรวจราชการแบบบูรณการ เขตตรวจราชการที่ 10 จ. หนองคาย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประชุมติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 12 ก.พ. 2563 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ร่วมตรวจราชการแบบบูรณการ เขตตรวจราชการที่ 10 จ. หนองคาย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประชุมติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 12 ก.พ. 2563 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ร่วมตรวจราชการแบบบูรณก..

14 ก.พ. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส.นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์  ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส.นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส.นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ร่วมตรวจราชการ..

13 ก.พ. 63
วันที่ 12 ก.พ. 2563 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ) ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณการเชิงพื้นที่ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 จ.ตรัง

วันที่ 12 ก.พ. 2563 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ) ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณการเชิงพื้นที่ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 จ.ตรัง

วันที่ 12 ก.พ. 2563 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ) ร่วมประชุมตรวจราชกา..

13 ก.พ. 63
วันที่ 5 ก.พ.63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 8 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 5 ก.พ.63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 8 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 5 ก.พ.63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปั..

7 ก.พ. 63

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

วีดีทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบ