ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
“ปลัด ทส.” ชี้ การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ 23 - 25 สิงหาคม นี้ ที่ จ.เชียงใหม่ จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

“ปลัด ทส.” ชี้ การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ 23 - 25 สิงหาคม นี้ ที่ จ.เชียงใหม่ จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

“ปลัด ทส.” ชี้ การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ 23 - 25 สิงหาคม นี้ ที่ จ.เชียงใหม่ จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

16 ส.ค. 65
ปลัด ทส. รับพระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ปลัด ทส. รับพระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ปลัด ทส. รับพระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

15 ส.ค. 65
"วราวุธ" ลุยต่อ นำทีมรณรงค์เชิญชวนประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลาดทุ่งเจริญ จ.ร้อยเอ็ด

"วราวุธ" ลุยต่อ นำทีมรณรงค์เชิญชวนประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลาดทุ่งเจริญ จ.ร้อยเอ็ด

"วราวุธ" ลุยต่อ นำทีมรณรงค์เชิญชวนประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลาดทุ่งเจริญ จ.ร้อยเอ็ด

14 ส.ค. 65
ทส.ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ฯ”

ทส.ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ฯ”

ทส.ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ฯ”

14 ส.ค. 65

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 17 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์พะยูนแห่งชาติ” (Dugong & Seagrass Week 2022) ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันที่ 17 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์พะยูนแห่งชาติ” (Dugong & Seagrass Week 2022) ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันที่ 17 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ร่วมพิธีเปิดงานสัปดา..

17 ส.ค. 65
วันที่ 17 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายกุศล โชติรัตน์ และนายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมทรัพยากรธรณี

วันที่ 17 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายกุศล โชติรัตน์ และนายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ..

17 ส.ค. 65
วันที่ 15-16 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 12 ณ จังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์

วันที่ 15-16 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 12 ณ จังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์

วันที่ 15-16 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจ..

17 ส.ค. 65
วันที่ 16 ส.ค. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ได้มอบหมายให้ ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล)  เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในเขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดกำแพงเพชร) ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 16 ส.ค. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ได้มอบหมายให้ ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในเขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดกำแพงเพชร) ผ่านระบบ VDO Conference

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง..

16 ส.ค. 65
วันที่ 16 ส.ค. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ได้ร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 16 ส.ค. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ได้ร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ผ่านระบบ VDO Conference

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง..

16 ส.ค. 65
วันที่ 15 ส.ค. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ได้มอบหมายให้ ผอ.กตร (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในเขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดพิจิตร) ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 15 ส.ค. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ได้มอบหมายให้ ผอ.กตร (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในเขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดพิจิตร) ผ่านระบบ VDO Conference

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกร..

15 ส.ค. 65

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

ทส. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕