ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
“ทส. ปันสุข” เดินหน้าต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 2 ปันน้ำใจให้เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19

“ทส. ปันสุข” เดินหน้าต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 2 ปันน้ำใจให้เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19

“ทส. ปันสุข” เดินหน้าต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 2 ปันน้ำใจให้เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19

11 พ.ค. 64
“ทส. ปันสุข” ต่อเนื่อง สร้างรอยยิ้มให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ในกระทรวงฯ  ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

“ทส. ปันสุข” ต่อเนื่อง สร้างรอยยิ้มให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ในกระทรวงฯ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

“ทส. ปันสุข” ต่อเนื่อง สร้างรอยยิ้มให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ในกระทรวงฯ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

7 พ.ค. 64
รมว.ทส. บันทึกคลิปวิดิโอ เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ 10 พ.ค.  ปลุกสำนึกคนไทยช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน

รมว.ทส. บันทึกคลิปวิดิโอ เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ 10 พ.ค. ปลุกสำนึกคนไทยช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน

รมว.ทส. บันทึกคลิปวิดิโอ เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ 10 พ.ค. ปลุกสำนึกคนไทยช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน

5 พ.ค. 64
รัฐมนตรีฯ “วราวุธ” นำทีม ผู้บริหาร ให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้าภายในอาคารกระทรวงฯ พร้อมหนุน “ตู้ปันสุข ทส. ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19”

รัฐมนตรีฯ “วราวุธ” นำทีม ผู้บริหาร ให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้าภายในอาคารกระทรวงฯ พร้อมหนุน “ตู้ปันสุข ทส. ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19”

รัฐมนตรีฯ “วราวุธ” นำทีม ผู้บริหาร ให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้าภายในอาคารกระทรวงฯ พร้อมหนุน “ตู้ปันสุข ทส. ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19”

6 พ.ค. 64
วราวุธ วอน ปชช. แยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

วราวุธ วอน ปชช. แยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

วราวุธ วอน ปชช. แยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

6 พ.ค. 64
“พลเอกประวิตร”  นำทีมเร่งพิจารณาประเด็นการส่งออกไม้สัก จากสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ

“พลเอกประวิตร” นำทีมเร่งพิจารณาประเด็นการส่งออกไม้สัก จากสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ

“พลเอกประวิตร” นำทีมเร่งพิจารณาประเด็นการส่งออกไม้สัก จากสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ

6 พ.ค. 64

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 19 เม.ย. 64 ผต.ทส.(นายจงคล้าย วรพงศธร) ร่วมตรวจแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจราชการที่ 7

วันที่ 19 เม.ย. 64 ผต.ทส.(นายจงคล้าย วรพงศธร) ร่วมตรวจแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจราชการที่ 7

วันที่ 19 เม.ย.64 ผต.ทส.(นายจงคล้าย วรพงศธร) ร่วมตรวจแบบบูรณาการ ประจำ..

21 เม.ย. 64
วันที่ 20 เม.ย. 64 ผต.ทส.(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 5

วันที่ 20 เม.ย. 64 ผต.ทส.(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 5

วันที่ 20 เม.ย. 64 ผต.ทส.(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ตรวจราชการแบบบูรณาก..

20 เม.ย. 64
วันที่ 19 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 16

วันที่ 19 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 16

วันที่ 19 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณ..

19 เม.ย. 64
วันที่ 8 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมหารือเพื่อพิจารณาการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกคณะกรรมการ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

วันที่ 8 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมหารือเพื่อพิจารณาการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกคณะกรรมการ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

วันที่ 8 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมหารือเพื่อพ..

9 เม.ย. 64
วันที่ 8 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 10

วันที่ 8 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 10

วันที่ 8 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณา..

8 เม.ย. 64

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

สุนทรพจน์ รมว.ทส. เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ 10 พฤษภาคม 2564