Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ทส. บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

ทส. บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระ..

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ..

18 ก.ค. 61
รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2561) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การ..

18 ก.ค. 61
ทส. จัดโครงการศึกษาดูงานด้านนิรภัยการบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับมาตรฐานนิรภัยของกองการบินสู่สากล

ทส. จัดโครงการศึกษาดูงานด้านนิรภัยการบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้..

กองการบิน สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษาดูงานด้านนิรภัย การบิน ของกรมฝนหลวง..

16 ก.ค. 61
ทส. จัดการประชุมเร่งรัด และแก้ไขปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ... จัดที่ดินให้ผู้ยากไร้

ทส. จัดการประชุมเร่งรัด และแก้ไขปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ด..

ทส. จัดการประชุมเร่งรัด และแก้ไขปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ... จัด..

9 ก.ค. 61
BEDO การพัฒนากรอบความร่วมมือระบบประชารัฐเพื่อสร้างสมดุลการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

BEDO การพัฒนากรอบความร่วมมือระบบประชารัฐเพื่อสร้างสมดุลการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความหลากห..

BEDO การพัฒนากรอบความร่วมมือระบบประชารัฐเพื่อสร้างสมดุลการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เขตพ..

10 ก.ค. 61
ทส. ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 50 ไร่ (ครั้ง 1) “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

ทส. ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 50 ไร่ (ครั้ง 1) “โครงการประชารัฐร่ว..

ทส. ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 50 ไร่ (ครั้ง 1) “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

7 ก.ค. 61

ข่าวประเด็นร้อน ทส.

ดูทั้งหมด

RSS Feed

ดูทั้งหมด

แวดวงข่าว

ดูทั้งหมด

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

รายการเดินหน้าประเทศไทย : การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม่อย่างยั่ง..

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าเกี่ยวกับ การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

แบบสำรวจความความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ผลโหวต

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561