ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ทส. ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2563 เพื่อประสานความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชน

ทส. ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2563 เพื่อประสานความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชน

ทส. ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2563 เพื่อประสานความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชน

26 ต.ค. 63
“วราวุธ” รมว.ทส. ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรองนายกรัฐมนตรี​ ติดตามเร่งรัดฟื้นฟูบึงหนองหาร ดันเป็นต้นแบบพัฒนา บึงโขงหลงและกว๊านพะเยา​ บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งแก่ประชาชน

“วราวุธ” รมว.ทส. ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรองนายกรัฐมนตรี​ ติดตามเร่งรัดฟื้นฟูบึงหนองหาร ดันเป็นต้นแบบพัฒนา บึงโขงหลงและกว๊านพะเยา​ บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งแก่ประชาชน

“วราวุธ” รมว.ทส. ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรองนายกรัฐมนตรี​ ติดตามเร่งรัดฟื้นฟูบึงหนองหาร ดันเป็นต้นแบบพัฒนา บึงโขงหลงและกว๊านพะเยา​ บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งแก่ประชาชน

24 ต.ค. 63
รมว.ทส.​ ร่วมพิธีวางพวงมาลา​ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ เนื่องในวันปิยมหาราช​

รมว.ทส.​ ร่วมพิธีวางพวงมาลา​ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ เนื่องในวันปิยมหาราช​

รมว.ทส.​ ร่วมพิธีวางพวงมาลา​ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ เนื่องในวันปิยมหาราช​

23 ต.ค. 63
ทส. ร่วมพิธิวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

ทส. ร่วมพิธิวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ต.ค. 63

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 17 ก.ย. 63 หน.ผต. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

วันที่ 17 ก.ย. 63 หน.ผต. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

วันที่ 17 ก.ย. 63 หน.ผต. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และผต.ทส. (นางสุวรรณ..

18 ก.ย. 63
วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกการ เรื่อง การขับเคลื่อนผลการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกการ เรื่อง การขับเคลื่อนผลการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรว..

16 ก.ย. 63
วันที่ 9 ก.ย. 63 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจเยี่ยมงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่

วันที่ 9 ก.ย. 63 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจเยี่ยมงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่

วันที่ 9 ก.ย. 63 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจเยี่ยมงานขององค์การ..

9 ก.ย. 63

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

ยินดีต้อนรับทุกคนสู่​#หินสามวาฬ #จังหวัดบึงกาฬ​ หนึ่งในมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ