ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ทส. ประชุมเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พร้อมเปิดเมือง “ภูเก็ตแซนด์บอกซ์”

ทส. ประชุมเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พร้อมเปิดเมือง “ภูเก็ตแซนด์บอกซ์”

ทส. ประชุมเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พร้อมเปิดเมือง “ภูเก็ตแซนด์บอกซ์”

22 มิ.ย. 64
'ยุทธพล' รับลูก 'วราวุธ' หารือผู้ประกอบการเดลิเวรี่ ผลักดันการใช้ ผักตบชวากันกระแทก แทนเม็ดโฟม ลดมลพิษ ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และการจ้างงานสู้ท้องถิ่น

'ยุทธพล' รับลูก 'วราวุธ' หารือผู้ประกอบการเดลิเวรี่ ผลักดันการใช้ ผักตบชวากันกระแทก แทนเม็ดโฟม ลดมลพิษ ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และการจ้างงานสู้ท้องถิ่น

’ยุทธพล’ รับลูก ’วราวุธ’ หารือผู้ประกอบการเดลิเวรี่ ผลักดันการใช้ ผักตบชวากันกระแทก แทนเม็ดโฟม ลดมลพิษ ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และการจ้างงานสู้ท้องถิ่น

21 มิ.ย. 64
วราวุธลุยต่อ “มีแล้วแบ่งปัน” ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม มอบน้ำดื่มกระป๋องจากอลูมิเนียม รีไซเคิล 5 หมื่นกระป๋อง พร้อมสนับสนุน E – Book เอาใจคนชอบอ่านกว่า 2,500 รายการ

วราวุธลุยต่อ “มีแล้วแบ่งปัน” ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม มอบน้ำดื่มกระป๋องจากอลูมิเนียม รีไซเคิล 5 หมื่นกระป๋อง พร้อมสนับสนุน E – Book เอาใจคนชอบอ่านกว่า 2,500 รายการ

วราวุธลุยต่อ “มีแล้วแบ่งปัน” ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม มอบน้ำดื่มกระป๋องจากอลูมิเนียม รีไซเคิล 5 หมื่นกระป๋อง พร้อมสนับสนุน E – Book เอาใจคนชอบอ่านกว่า 2,500 รายการ

18 มิ.ย. 64

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 8 มิ.ย. 64 ผต.ทส. (นายจงคล้าย วรพงศธร) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 4) ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conferrence)

วันที่ 8 มิ.ย. 64 ผต.ทส. (นายจงคล้าย วรพงศธร) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 4) ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conferrence)

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ทส.

10 มิ.ย. 64
วันที่ 4 มิ.ย. 64 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 2) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 4 มิ.ย. 64 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 2) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ทส.

4 มิ.ย. 64
วันที่ 2 มิ.ย. 64 ผต.ทส.(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ประธานอนุกรรมการประจำเขตตรวจที่ 5 9 และ 18 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 3) ครั้งที่ 1/ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

วันที่ 2 มิ.ย. 64 ผต.ทส.(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ประธานอนุกรรมการประจำเขตตรวจที่ 5 9 และ 18 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 3) ครั้งที่ 1/ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ทส.

2 มิ.ย. 64
วันที่ 1 มิ.ย. 64 ผต.ทส.(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ประธานอนุกรรมการประจำเขตตรวจที่ 6 8 และ 13 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 5) ครั้งที่ 1/ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

วันที่ 1 มิ.ย. 64 ผต.ทส.(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ประธานอนุกรรมการประจำเขตตรวจที่ 6 8 และ 13 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 5) ครั้งที่ 1/ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ทส.

2 มิ.ย. 64
วันที่ 31 พ.ค. 64 ผต.ทส.(นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี) ประธานอนุกรรมการประจำเขตตรวจที่ 3, 4 และ 14 ในพื้นที่ ที่โครงการตั้งอยู่ การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 6) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

วันที่ 31 พ.ค. 64 ผต.ทส.(นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี) ประธานอนุกรรมการประจำเขตตรวจที่ 3, 4 และ 14 ในพื้นที่ ที่โครงการตั้งอยู่ การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 6) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ทส.

31 พ.ค. 64
วันที่ 31 พ.ค. 64  หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

วันที่ 31 พ.ค. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

31 พ.ค. 64

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน