ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ทส. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ทส. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ทส. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

5 ธ.ค. 64
วราวุธ สนับสนุน อปท.ยกระดับความสำคัญจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขประชาชน

วราวุธ สนับสนุน อปท.ยกระดับความสำคัญจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขประชาชน

วราวุธ สนับสนุน อปท.ยกระดับความสำคัญจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขประชาชน

4 ธ.ค. 64
"วราวุธ" เปิดเวที CAL Forum รุ่นแรก ดึงผู้นำภาครัฐ ธุรกิจเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ร่วมคิดสู่เป้าหมาย Net-zero

"วราวุธ" เปิดเวที CAL Forum รุ่นแรก ดึงผู้นำภาครัฐ ธุรกิจเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ร่วมคิดสู่เป้าหมาย Net-zero

"วราวุธ" เปิดเวที CAL Forum รุ่นแรก ดึงผู้นำภาครัฐ ธุรกิจเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ร่วมคิดสู่เป้าหมาย Net-zero

4 ธ.ค. 64

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 2 ธ.ค. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณรอบอาคารกรมควบคุมมลพิษ และบริเวณสวนหย่อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 ธ.ค. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณรอบอาคารกรมควบคุมมลพิษ และบริเวณสวนหย่อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลา 09.00 น. ณ บริเวณรอบอาคารกรมควบคุมมลพิษ และบริเวณสวนหย่อมกระทรวงท..

2 ธ.ค. 64
วันที่ 1 ธ.ค. 64 ผต.ทส.(นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในท้องที่ จ.อุดรธานี และเข้าร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลของ จ.อุดรธานี ณ วังนาคิณ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

วันที่ 1 ธ.ค. 64 ผต.ทส.(นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในท้องที่ จ.อุดรธานี และเข้าร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลของ จ.อุดรธานี ณ วังนาคิณ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ณ วังนาคิณ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

1 ธ.ค. 64
วันที่ 28 พ.ย. 64 .ผต.ทส. (มนตรี เหลืองอิงคะสุต) พร้อมด้วย ผต.ทส. (เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและร่วมปล่อยคาราวานเร่งระบายน้ำค้างทุ่ง พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 28 พ.ย. 64 .ผต.ทส. (มนตรี เหลืองอิงคะสุต) พร้อมด้วย ผต.ทส. (เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและร่วมปล่อยคาราวานเร่งระบายน้ำค้างทุ่ง พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ จ.สุพรรณบุรี

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและร่วมปล่อยคาราวานเร่งระบายน้ำค้างทุ่ง..

28 พ.ย. 64
วันที่ 24 พ.ย. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผต.ทส.) ได้ประชุมคณะ ผต.ทส. ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการตรวจราชการ เขตตรวจราชการ และหน่วยงานรับผิดชอบของ ผต.ทส. และพิจารณาแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 พ.ย. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผต.ทส.) ได้ประชุมคณะ ผต.ทส. ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการตรวจราชการ เขตตรวจราชการ และหน่วยงานรับผิดชอบของ ผต.ทส. และพิจารณาแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรม..

24 พ.ย. 64
วันที่ 3 พ.ย. 64 ผต.ทส.นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ (รก.หน.ผต.) ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 3 พ.ย. 64 ผต.ทส.นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ (รก.หน.ผต.) ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

เวลา 09.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco WebEx Meeting)

3 พ.ย. 64
วันที่ 29 ต.ค. 64 ผต.ทส.นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ (รก.หน.ผต.) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 29 ต.ค. 64 ผต.ทส.นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ (รก.หน.ผต.) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2564

เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักแผนและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กร..

29 ต.ค. 64

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

รมว.กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“Thailand’s shifting towards ESG (Environmental Social Governance)”