ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 ต.ค. 62

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

27 พ.ย. 62

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13 พ.ย. 62

รายงานการมอบอำนาจรอบเดือน 1 เมษายน 2562 -30 กันยายน 2562 (กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

1 พ.ย. 62

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

30 ต.ค. 62

รายงานบัญชีการมอบอำนาจเดือน เม.ย. 2562 - ก.ย. 2562 (กองการต่างประเทศ/สป.ทส.)

30 ต.ค. 62

รายงานการมอบอำนาจ (1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562) (สนง.ทสจ.อ่างทอง)

29 ต.ค. 62

รายงานการมอบอำนาจ (เมษายน 2562-กันยายน 2562) สนง.ทสจ.สงขลา

25 ต.ค. 62

รายงานการมอบอำนาจวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562 (สนง.ทสจ.เชียงใหม่)

จำนวนทั้งหมด 15 รายการ
1 2