ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 ต.ค. 62

รายงานการมอบอำนาจ (เมษายน 2562-กันยายน 2562) สนง.ทสจ.สงขลา

25 ต.ค. 62

รายงานการมอบอำนาจวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562 (สนง.ทสจ.เชียงใหม่)

21 ต.ค. 62

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

16 ต.ค. 62

รายงานการมอบอำนาจรอบเดือน 1 เมษายน 2562 -30 กันยายน 2562 (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา)

11 ต.ค. 62

มอบอำนาจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

11 ต.ค. 62

การมอบอำนาจดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พรก. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

9 ต.ค. 62

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
< 1 2 3