ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.48 Mb ดาวน์โหลด: 4566 ครั้ง
7 ต.ค. 63

WATER RESOURCES ACT, B.E. 2561 (2018)

27 พ.ค. 64

คำอธิบายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4562 ครั้ง
17 ก.พ. 64

กฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 4563 ครั้ง
17 ก.พ. 64

กฎกระทรวง การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิอันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 4561 ครั้ง
17 ก.พ. 64

กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 4562 ครั้ง
17 ก.พ. 64

กฎกระทรวงการคัดเลือกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด: 4562 ครั้ง
25 พ.ค. 64

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอแก้คำผิดประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดประเภทกิจกรรม จำนวนหรือสัดส่วนการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนการดำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 4562 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 18 รายการ
1 2 3 >