ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 มี.ค. 64

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๒๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในพื้นที่กองหินแปดไมล์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.58 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
17 มี.ค. 64

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๑๙๐๑ /๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่ปะการังเทียมขาแท่นปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.62 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
9 ต.ค. 63

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1150/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.69 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
9 ต.ค. 63

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1148/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณกองหินใต้น้ำพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 13.01 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
9 ต.ค. 63

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 977/2563 มาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเล

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
9 ต.ค. 63

คำสั่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 864/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในท้องที่ชายหาดบานชื่น อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ท้องที่หาดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท้องที่ชายหาดแสงจันทร์ อ.เ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 22.51 Mb ดาวน์โหลด: 4641 ครั้ง
9 ต.ค. 63

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 755/2561 มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน อำเภอพงัน และเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.34 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
9 ต.ค. 63

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 580/2563 เรื่อง กำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลบัตรประชาชน

จำนวนทั้งหมด 48 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>