ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 พ.ย. 64

รายงานการมอบอำนาจรอบเดือน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (สนง.ทสจ.สตูล)

20 ก.ค. 64

รายงานการมอบอำนาจรอบเดือน 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง)

31 มี.ค. 64

รายงานบัญชีการมอบอำนาจเดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 (กองการต่างประเทศ/สป.ทส.)

30 เม.ย. 64

รายงานการมอบอำนาจรอบเดือน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (กองกฎหมาย สป.ทส.)

30 เม.ย. 64

รายงานการมอบอำนาจรอบเดือน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง)

30 เม.ย. 64

รายงานการมอบอำนาจรอบเดือน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง)

28 เม.ย. 64

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร รายงานมอบอำนาจ ตุลาคม 63 - มีนาคม 64

27 เม.ย. 64

รายงานการมอบอำนาจ สนง.ทสจ.สิงห์บุรี (รอบเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564

จำนวนทั้งหมด 15 รายการ
1 2