ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ต้นทุนผลผลิต/รายงานการเงิน สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

18 เม.ย. 65

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25 พ.ย. 64

ที ทส 0201.2/ว 1585 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.58 Mb ดาวน์โหลด: 4738 ครั้ง
25 พ.ย. 64

ส่วนกลาง 0900200001-0900200011 และ 0900200104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.11 Mb ดาวน์โหลด: 4738 ครั้ง
25 พ.ย. 64

สสภ. 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.58 Mb ดาวน์โหลด: 4738 ครั้ง
25 พ.ย. 64

ทสจ. 0900200028-0900200047

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.59 Mb ดาวน์โหลด: 4739 ครั้ง
25 พ.ย. 64

ทสจ. 0900200048-0900200066

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.26 Mb ดาวน์โหลด: 4738 ครั้ง
25 พ.ย. 64

ทสจ. 0900200067-0900200085

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.22 Mb ดาวน์โหลด: 4737 ครั้ง
25 พ.ย. 64

ทสจ. 0900200086-0900200103

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.18 Mb ดาวน์โหลด: 4739 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 64 รายการ
1 2 3 4 5 > >>