ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ต้นทุนผลผลิต/รายงานการเงิน สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 ต.ค. 62

ที่ ทส ๐๒๐๑.๒/ว ๑๓๔๒ ลงวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb ดาวน์โหลด: 46 ครั้ง
8 ต.ค. 62

แบบรายงานผลการตรวจสอบสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 51 ครั้ง
8 ต.ค. 62

ส่วนกลาง 0900200001-0900200011 และ 0900200104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.45 Mb ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง
8 ต.ค. 62

สสภ. 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง
8 ต.ค. 62

ทสจ. 0900200028-0900200053

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง
8 ต.ค. 62

ทสจ. 0900200054-0900200078

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง
8 ต.ค. 62

ทสจ. 0900200079-0900200103

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.58 Mb ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง
5 เม.ย. 62

รายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 14.35 Mb ดาวน์โหลด: 1698 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >