ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ต้นทุนผลผลิต/รายงานการเงิน สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

18 ต.ค. 62

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส่ ข้อที่ 2.1 การเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

9 ต.ค. 62

ที่ ทส ๐๒๐๑.๒/ว ๑๓๔๒ ลงวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb ดาวน์โหลด: 2255 ครั้ง
8 ต.ค. 62

แบบรายงานผลการตรวจสอบสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2254 ครั้ง
8 ต.ค. 62

ส่วนกลาง 0900200001-0900200011 และ 0900200104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.45 Mb ดาวน์โหลด: 2282 ครั้ง
8 ต.ค. 62

สสภ. 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด: 2274 ครั้ง
8 ต.ค. 62

ทสจ. 0900200028-0900200053

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.42 Mb ดาวน์โหลด: 2248 ครั้ง
8 ต.ค. 62

ทสจ. 0900200054-0900200078

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด: 2237 ครั้ง
8 ต.ค. 62

ทสจ. 0900200079-0900200103

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.42 Mb ดาวน์โหลด: 2249 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
1 2 3 >