ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ต้นทุนผลผลิต/รายงานการเงิน สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 ต.ค. 62

ทสจ. 0900200054-0900200078

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด: 2507 ครั้ง
8 ต.ค. 62

ทสจ. 0900200079-0900200103

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.42 Mb ดาวน์โหลด: 2499 ครั้ง
5 เม.ย. 62

รายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 14.35 Mb ดาวน์โหลด: 2509 ครั้ง
28 ก.พ. 62

(ตารางที่ 1-12) การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยแ

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.58 Mb ดาวน์โหลด: 2505 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ตารางข้อมูลการปันส่วนฯ

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.59 Mb ดาวน์โหลด: 2505 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศูนย์ต้นทุน 0900200000-0900200011)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 2.67 Mb ดาวน์โหลด: 2499 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ต้นทุน 0900200012-0900200027)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 4.31 Mb ดาวน์โหลด: 2506 ครั้ง
8 มี.ค. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ต้นทุน 0900200028-0900200050)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 4.80 Mb ดาวน์โหลด: 2510 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 31 รายการ
< 1 2 3 4