ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ต้นทุนผลผลิต/รายงานการเงิน สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 มี.ค. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ต้นทุน 0900200028-0900200050)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 4.80 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ต้นทุน 0900200051-0900200070)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 4.11 Mb ดาวน์โหลด: 4636 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ต้นทุน 0900200071-0900200106)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 7.56 Mb ดาวน์โหลด: 4638 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ต้นทุน 0900299997-0900299999

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 1.66 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
28 มี.ค. 61

ต้นทุนผลผลิต สป.ทส. ปี 2560/3

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 23.48 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
28 มี.ค. 61

ต้นทุนผลผลิต สป.ทส. ปี 2560/2

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
28 มี.ค. 61

ต้นทุนผลผลิต สป.ทส. ปี 2560/1

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
1 ธ.ค. 60

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำนวนทั้งหมด 64 รายการ
<< < 4 5 6 7 8