ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 ม.ค. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง
1 ธ.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 3096 ครั้ง
11 พ.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3083 ครั้ง
21 ต.ค. 63

รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 3136 ครั้ง
19 ต.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.46 Mb ดาวน์โหลด: 3079 ครั้ง
8 ก.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.21 Mb ดาวน์โหลด: 3077 ครั้ง
5 ส.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.01 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
1 ก.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb ดาวน์โหลด: 3082 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 41 รายการ
1 2 3 4 5 > >>