ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

21 ต.ค. 63

รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 3524 ครั้ง
19 ต.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.46 Mb ดาวน์โหลด: 3504 ครั้ง
8 ก.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.21 Mb ดาวน์โหลด: 3501 ครั้ง
5 ส.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.01 Mb ดาวน์โหลด: 3501 ครั้ง
1 ก.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb ดาวน์โหลด: 3503 ครั้ง
1 มิ.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.71 Mb ดาวน์โหลด: 3501 ครั้ง
1 พ.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.64 Mb ดาวน์โหลด: 3503 ครั้ง
27 เม.ย. 63

แบบฟอร์มสถานะรายจ่ายลงทุน

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 3506 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 46 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>