ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 ก.พ. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb ดาวน์โหลด: 2501 ครั้ง
7 ม.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 2500 ครั้ง
4 ธ.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 2499 ครั้ง
13 พ.ย. 62

รายงานผลการ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2501 ครั้ง
8 ต.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.84 Mb ดาวน์โหลด: 2501 ครั้ง
12 ก.ย. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.66 Mb ดาวน์โหลด: 2501 ครั้ง
8 ส.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.44 Mb ดาวน์โหลด: 2500 ครั้ง
8 ก.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.22 Mb ดาวน์โหลด: 2503 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 35 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>