ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 ส.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.61 Mb ดาวน์โหลด: 2234 ครั้ง
13 ก.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.36 Mb ดาวน์โหลด: 2235 ครั้ง
15 มิ.ย. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 เดือน พฤษภาคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.14 Mb ดาวน์โหลด: 2235 ครั้ง
16 พ.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.93 Mb ดาวน์โหลด: 2234 ครั้ง
17 เม.ย. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำเดือน มีนาคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.04 Mb ดาวน์โหลด: 2234 ครั้ง
8 มี.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 2234 ครั้ง
7 ก.พ. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 ประจำเดือนมกราคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด: 2234 ครั้ง
22 ม.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน เดือนธันวาคม 2560

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด: 2234 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 24 รายการ
< 1 2 3