ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 พ.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.80 Mb ดาวน์โหลด: 2500 ครั้ง
22 เม.ย. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.67 Mb ดาวน์โหลด: 2499 ครั้ง
14 มี.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.50 Mb ดาวน์โหลด: 2501 ครั้ง
11 ก.พ. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.36 Mb ดาวน์โหลด: 2499 ครั้ง
14 ม.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด: 2500 ครั้ง
4 ธ.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบGFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 2499 ครั้ง
15 พ.ย. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2503 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 35 รายการ
< 1 2 3 4 5 >