ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 ธ.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 3077 ครั้ง
13 พ.ย. 62

รายงานผลการ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 3077 ครั้ง
8 ต.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.84 Mb ดาวน์โหลด: 3080 ครั้ง
12 ก.ย. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.66 Mb ดาวน์โหลด: 3077 ครั้ง
8 ส.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.44 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
8 ก.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.22 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
3 พ.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.80 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 41 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>