ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 พ.ย. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2507 ครั้ง
10 ต.ค. 61

รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด: 2550 ครั้ง
4 ต.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 2.18 Mb ดาวน์โหลด: 2525 ครั้ง
14 ก.ย. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.91 Mb ดาวน์โหลด: 2507 ครั้ง
15 ส.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.61 Mb ดาวน์โหลด: 2504 ครั้ง
13 ก.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.36 Mb ดาวน์โหลด: 2504 ครั้ง
15 มิ.ย. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 เดือน พฤษภาคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.14 Mb ดาวน์โหลด: 2512 ครั้ง
16 พ.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.93 Mb ดาวน์โหลด: 2507 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 36 รายการ
< 1 2 3 4 5