ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 เม.ย. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำเดือน มีนาคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.04 Mb ดาวน์โหลด: 2506 ครั้ง
8 มี.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 2507 ครั้ง
7 ก.พ. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 ประจำเดือนมกราคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด: 2506 ครั้ง
22 ม.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน เดือนธันวาคม 2560

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด: 2508 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 36 รายการ
< 1 2 3 4 5