ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ฐานข้อมูลกฎหมาย

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 มิ.ย. 65

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง
12 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

12 ต.ค. 63

ENHANCEMENT AND CONSERVATION OF NATIONAL ENVIRONMENTAL QUALITY ACT, B.E. 2535

12 ต.ค. 63

คำแปลภาษาอังกฤษ ชื่อ.Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act (No. 2) B.E. 2561 (2018)

12 ต.ค. 63

วัตถุประสงค์/หลักการ/เจตนารมณ์

12 ต.ค. 63

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

12 ต.ค. 63

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๖๓

30 พ.ค. 65

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.31 Mb ดาวน์โหลด: 4641 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 991 รายการ
1 2 3 4 5 > >>