ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ฐานข้อมูลกฎหมาย

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 ก.พ. 64

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด: 4736 ครั้ง
4 ม.ค. 64

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb ดาวน์โหลด: 4739 ครั้ง
4 ม.ค. 64

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 4744 ครั้ง
21 ม.ค. 64

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 4738 ครั้ง
6 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6 ต.ค. 63

NATIONAL RESERVED FORESTS ACT, B.E. 2514 (1971)

6 ต.ค. 63

NATIONAL RESERVED FORESTS ACT (NO. 4), B.E. 2559 (2016)

7 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวนทั้งหมด 1016 รายการ
<< < 4 5 6 7 8 > >>