ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การมอบอำนาจ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 มี.ค. 63

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น

10 มิ.ย. 63

รายงานการมอบอำนาจรอบเดือน 1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563 (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา)

18 พ.ค. 63

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

14 พ.ค. 63

รายงานบัญชีการมอบอำนาจเดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563 (กองกฎหมาย/สป.ทส.)

31 มี.ค. 63

รายงานบัญชีการมอบอำนาจเดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563 (กองการต่างประเทศ/สป.ทส.)

24 เม.ย. 63

รายงานการมอบอำนาจ (1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) สนง.ทสจ.อ่างทอง

24 เม.ย. 63

รายงานการรับมอบอำนาจรอบ ต.ค. 62 - มี.ค. 63(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

23 เม.ย. 63

รายงานผลการปฏิบัติการรับมอบอำนาจ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง)

จำนวนทั้งหมด 91 รายการ
1 2 3 4 5 > >>