ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การมอบอำนาจ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 ก.ค. 65

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

31 พ.ค. 65

รายงานการมอบอำนาจรอบหกเดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) สสภ.5

1 มิ.ย. 65

รายงานมอบอำนาจ ปี งปม.พ.ศ.2565 รอบ 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 (สนง.ทสจ.ลำพูน)

1 มิ.ย. 65

รายงานผลการมอบอำนาจรอบหกเดือนแรก ประจำปีบประมาณ 2565(1 ต.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2565) ทสจ.นครพนม

1 มิ.ย. 65

รายงานผลการมอบอำนาจฯ (รอบรายงาน 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค. 65) สนง.ทสจ.พังงา

1 มิ.ย. 65

รายงานผลการมอบอำนาจรอบหกเดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบรายงาน 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) สสภ.1 เชียงใหม่

31 พ.ค. 65

บัญชีมอบอำนาจสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2ลำปางปี2565รอบ6เดือน1ต.ค.64ถึง31มี.ค.65

31 พ.ค. 65

รายงานผลการมอบอำนาจรอบ6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบรายงาน 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) ทสจ.อุบลราชธานี

จำนวนทั้งหมด 219 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>