ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ธ.ค. 62

ตารางสรุปข้อมติตามผลลัพธ์ของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 1 - 4

13 ส.ค. 62

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

10 ก.ค. 62

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

10 ก.ค. 62

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

2 เม.ย. 61

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2560 (ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี)

28 มิ.ย. 60

ดาวน์โหลดแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของ สป.ทส.

28 มิ.ย. 60

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก" ฉบับภาษาอังกฤษ

28 มิ.ย. 60

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก" ฉบับภาษาไทย

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2