ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 ส.ค. 62

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

10 ก.ค. 62

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

10 ก.ค. 62

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

2 เม.ย. 61

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2560 (ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี)

28 มิ.ย. 60

ดาวน์โหลดแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของ สป.ทส.

28 มิ.ย. 60

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก" ฉบับภาษาอังกฤษ

28 มิ.ย. 60

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก" ฉบับภาษาไทย

28 มิ.ย. 60

แผนพัฒนาสถิติ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
1 2