ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 พ.ย. 62

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระท

20 พ.ย. 62

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง
20 พ.ย. 62

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง
20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 26 ครั้ง
20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง
20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง
20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 7.73 Mb ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง
20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 5.42 Mb ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 177 รายการ
1 2 3 4 5 > >>