ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 ม.ค. 63

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ 2561

20 พ.ย. 62

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระท

20 พ.ย. 62

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 2300 ครั้ง
20 พ.ย. 62

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 2322 ครั้ง
20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 2295 ครั้ง
20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด: 2296 ครั้ง
20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 2294 ครั้ง
20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 7.73 Mb ดาวน์โหลด: 2295 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 178 รายการ
1 2 3 4 5 > >>