ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 5.42 Mb ดาวน์โหลด: 2293 ครั้ง
10 ก.ค. 62

พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

10 ก.ค. 62

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

20 พ.ย. 62

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.48 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
10 พ.ค. 61

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

27 ก.พ. 61

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

29 มิ.ย. 60

พรฎ.จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

จำนวนทั้งหมด 178 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>