ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

21 ต.ค. 63

รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 271 ครั้ง
19 ต.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.46 Mb ดาวน์โหลด: 2942 ครั้ง
19 ต.ค. 63

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส่ (Transparency)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 10.57 Mb ดาวน์โหลด: 2927 ครั้ง
9 ต.ค. 63

หนังสือกองกลาง ที่ ทส 0201.2/ว 1429 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.78 Mb ดาวน์โหลด: 2930 ครั้ง
9 ต.ค. 63

แบบรายงานสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2929 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ส่วนกลาง 0900200001-0900200011 และ 09002000104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.78 Mb ดาวน์โหลด: 2923 ครั้ง
9 ต.ค. 63

สสภ. 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.93 Mb ดาวน์โหลด: 2921 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ทจส. 0900200028-0900200051

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.67 Mb ดาวน์โหลด: 2922 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 78 รายการ
1 2 3 4 5 > >>