ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 พ.ย. 62

รายงานผลการ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง
29 ต.ค. 62

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส่ ข้อที่ 2.1 การเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ รหัสหน่วยงาน 0902 ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

18 ต.ค. 62

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส่ ข้อที่ 2.1 การเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

9 ต.ค. 62

ที่ ทส ๐๒๐๑.๒/ว ๑๓๔๒ ลงวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb ดาวน์โหลด: 2239 ครั้ง
8 ต.ค. 62

แบบรายงานผลการตรวจสอบสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2239 ครั้ง
8 ต.ค. 62

ส่วนกลาง 0900200001-0900200011 และ 0900200104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.45 Mb ดาวน์โหลด: 2239 ครั้ง
8 ต.ค. 62

สสภ. 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด: 2238 ครั้ง
8 ต.ค. 62

ทสจ. 0900200028-0900200053

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.42 Mb ดาวน์โหลด: 2236 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 46 รายการ
1 2 3 4 5 > >>